درباره کشتارگاه صنعتی

s3

انواع دام در کشتارگاه صنعتی

الف- دام سنگین

دام سنگین شامل گاو و گوساله است. این دام ها کشتار و تولید گوشت آنها به صورت لاشه و بسته بندی شده خواهد بود.

ب- دام سبک

این دام ها شامل گوسفند و بز است که پس از کشتار تولید گوشت قرمز گوسفند و بز شده و گوشت حاصل نیز به صورت لاشه و بسته بندی شده عرضه خواهد گردید. تولید متعلقات دامی مانند کله پاچه ، دل ، جگر ، سیرابی و شیردان ، پوست و روده نیز به عنوان محصولات جانبی طرح تولید خواهد شد که همگی آنها ارزش فروش و مصرف دارند.

نگاهی بر تاریخچه کشتارگاه های صنعتی

اگر به تاریخچه کشتار گاهها نظر افکنده شود، ملاحظه می گردد که قبل از اینکه کشتار گاهها به شکل امروزی پدید بیاید و کشتار ها در محل خاصی متمرکز گردند، هر گوشت فروشی در جوار مکان خود دام مورد نیاز خود را ذبح میکرد و بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به فروش گوشت میکردند که این امر سلامت اهالی شهر را به مخاطره میانداخت. در ابتدا دولتها به کمک شهرداریها اقدام به ساخت مکانهای ذبح دام به صورت بهداشتی نمودند و سپس این امر به بخش های خصوصی سپرده شد. اما پس از مدتی این قضیه احساس شد که کنترل و تصدی دولت بر کشتارگاهها لازم است. ناگفته نماند که در برخی کشور­ها هنوز کشتارگاههای خصوصی وجود دارد لکن فعالیت آنها تحت نظر سازمان بازرسی گوشت همان کشور صورت گرفته و کنترل و بازرسی نیز به گونه کشتار گاههای دولتی توسط دامپزشکان و بازرسان ذیصلاح انجام میگیرد.در اروپا و امریکا ابتدا کشتارهای خیابانی تبدیل به کشتار گاه های خصوصی گردیده ولی به تدریج جای خود را به کشتارگاههای صنعتی و تعاونی داد. به طوریکه در حال حاضر اغلب کشتارگاههای موجود در کشور­های پیشرفته دارای تاسیسات عظیم صنعتی وروش اتوماتیک میباشد که بصورت تعاونی اداره میشوند.

اداره امور کشتارگاههای تعاونی به عهده هیاتی است که شرکتهای تعاونی منطقه یا شهر تعیین مینمایند و کلیه درآمد­های حاصل طبق مقررات خاص پس از کسر مخارج به حساب شرکت تعاونی منظور می گردد و مبلغی هم با تصویب هیئت مذکور صرف تهیه تجهیزات جدید و بهبود ساختمان کشتارگاه میشود.امروزه یکی از مهمترین روشهای تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور، بخش دامپروری و تکمیل فرآورده­های دامی میباشد. در این ارتباط تهیه گوشت قرمز بهداشتی در کشتارگاههای صنعتی دام یکی از مهمترین پروسه تولید گوشت قرمز محسوب میگردد.

در حال حاضر پیشگیری و بهداشت در جوامع جهانی جایگاه و منزلت خویش را به درستی پیدا نموده و عامل بهداشت به عنوان یکی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت کشورهای جهان مطرح است. احداث و توسعه کشتارگاههای صنعتی دام در کشور یکی از ضروریترین اقدامات در جهت تأمین بهداشت و سلامت جامعه و نیز تأمین مواد پروتئینی سالم و بهداشت میباشد.بررسی اقتصادی در مورد کشتارگاه صنعتی اهمیت بیشتری نسبت به سایر صنایع دارد، جوان بودن صنعت و کم بودن اطلاعات فنی موجب ناشناخته بودن آن گردیده و همواره تصور میشده که واحد کشتارگاهی اقتصادی نخواهد بود، که دلیل آن عدم وجود سیستم بهره­برداری متناسب با ویژگیهای صنعت و توجه نکردن به صنایع جنبی کشتارگاه از عوامل این موضع میباشد. کشتارگاه صنعتی به عنوان یک مجموعه کاملاً اقتصادی مستقل اقدام به خرید دام نموده و پس از ذبح و اعمال فرآیندهایی بر روی گوشت و آلایشات، اقدام به فروش محصولات خود مینماید.

با توجه بر مطالب ذکر شده، اهداف احداث کشتارگاههای صنعتی دام را می توان به صورت زیر بیان داشت:

 • تأمین گوشت و رسانیدن آن و سایر متفرغات خوراکی به صورت بهداشتی و مطابق با موازین شرع مقدس اسلام به دست مردم.
 • ایجاد یک مجموعه صنعتی که با بهره دهی کامل که بتواند ادامه کار خود را تضمین کند.
 • ایجاد یک مجتمع صنعتی که عملاً حلقه مفقودهای در راه رشد دامداری کشور بخصوص مناطق دامخیز باشد. احداث کشتارگاهها در این مناطق به عنوان عامل مؤثر در حذف واسطه ها و جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده به دامدار در اثر حمل دام زنده به مراکز جمعیتی دور و کمک شایانی به اقتصاد دامپروری هر منطقه مینماید.
 • اشتغال زایی از طریق ایجاد صنایع پایین دولتی.
 • رعایت ضوابط بهداشتی منعکس در مراجع ذیربط و استاندارهای موجود.
 • ایجاد ثبات در بازار مربوطه و گسترش صنایع مرتبط نظیر دامداری، دامپروری و تولید علوفه.
 • بالا بردن ظرفیت تولید.
 • تبدیل ضایعات خون، چربی و دیگر ضایعات به فرآوردههای قابل مصرف و کاهش آلودگی محیط زیست.
 • نگهداری گوشت به شیوه مناسب، با بهره گیری از تجهیزات بسته بندی و امکانات سردخانه ای.
 • تکمیل زنجیره تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی.
 • کشتار متمرکز و به دست آوردن آمار دقیق جهت برنامه ریزیهای آتی.

کد آیسیک محصولات کشتارگاهی

انواع تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز، پوست، دل و جگر، روده و غیره می باشد که بدلیل استفاده از فرآیند صنعتی در این نوع کشتارگاهها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از کشتار دام ( از قبیل خون و امعاء و احشاء) بصورت بسته بندی و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی تولید و عرضه می گردد.لازم بذکر است که در ارتباط با محصولات تولیدی حاصل از ذبح گاو و گوسفند، گوشت قرمز بعنوان کالای اصلی در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات نیز بر آن اساس انجام می گیرد و سایر محصولات بعنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند.

جدول زیر ارائه دهنده هجده محصول متفاوت می باشد که 9 محصول از ذبح گاو و 9 محصول دیگر از ذبح گوسفند بدست می آید. همانطور که مشاهده می شود بعضی از محصولات حاصل از ذبح گاو و گوسفند با یکدیگر مشترک هستند و مسلماً کاربرد مشترکی خواهند داشت.

محصولات بدست آمده از ذبح گاو محصولات بدست آمده از ذبح گوسفند
گوشت قرمز لاشه گوشت قرمز لاشه
گوشت
گوشت بدون استخوان گوشت بدون استخوان
گوشت کله
پوست پوست
زبان و مغز روده رهتابی شده
دل، جگر و قلوه دل و جگر
چربی و پی کله و پاچه
کود سیرابی و شیردان
ضایعات کود
ضایعات

 

کد آیسیک فعالیت های کشتارگاهی

با مراجعه به بانک اطلاعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت، کدهای آیسیک زیر در خصوص واحدهای کشتارگاهی دام استخراج شده است.

نام محصول واحد سنجش کد ISIC
کشتارگاه انواع دام و تولید گوشت قرمز راس 15111110

 

البته در اینجا لازم به ذکر است که در سالهای قبل، کد ایسیک های دیگری نیز که صورت 15111111 در مورد کشتارگاه از نوع گاوی، کد 15111112 کشتارگاه از نوع گوسفندی و کد 1511412453 در خصوص کشتارگاه گاو و کد 1511412454 کشتارگاه گوسفند وجود داشته است که در حال حاضر کلیه آنها در کد اعلام شده در خصوص طرح حاضر که 15111110 است مستتر شده است. لذا مجریان طرح های جدید کشتارگاهی لازم است تنها به کد 15111110 توجه نمایند.

کد تعرفه گمرکی محصولات کشتارگاهی

در جدول زیر شماره تعرفه محصولات کشتارگاه گاوی و گوسفندی با استناد بر اطلاعات منتشر شده سازمان توسعه تجارت ایران آورده شده است.

جدول تعرفه گمرکی و حقوق ورودی محصولات کشتارگاهی

محصولات شماره تعرفه گمرکی شرح تعرفه حقوق ورودی SUQ
محصولات کشتارگاه گاوی 0201 گوشت از نوع تازه و یا سرد کرده 8 Kg
0202 گوشت حیوانات از نوع گاو، یخ زده 8 Kg
0206 احشا خوراکی بصورت تازه، سرد کرده و یا یخ زده 8 Kg
محصولات کشتارگاه گوسفندی 0204 گوشت حیوانات از نوع گوسفندی یا بز، تازه یا سرد کرده یا یخ زده 8 Kg
0206 احشا خوراکی گوسفند و یا بز بصورت تازه، سرد کرده و یا یخ زده 8 Kg

 

معرفی کاربردهای محصولات کشتارگاهی

کشتارگاه ها را می توان از نگاه کاربرد به دو گروه طبقه بندی کرد :

گروه اول : این گروه به صورت کارمزدی اقدام به ذبح دام و تولید گوشت و متعلقات آن و تحویل آنها به کارفرما می نمایند. این روش کاربرد کشتارگاه ها محدود بوده و آنچنان مورد استفاده قرار نمی گیرد.

گروه دوم : کشتارگاه هایی که خود اقدام به خرید دام و ذبح آن و تولید گوشت و سایر متعلقات آن نموده و محصولات خود را به بازار عرضه می نمایند.

در حال حاضر بسیاری از کشتارگاهها از این روش استفاده می نمایند و هدف طرح حاضر نیز روش فوق است.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *